cc1

OBRA NOVA

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Vincios, Gondomar (Ourense)

PROMOTOR /
Privado

ESTADO / Finalizada

SUPERFICIE ÚTIL / 267´90 m²

SUPERFICIE CONST. / 310´10 m²

DESCRICIÓN

O proxecto organízase en dous volumes diferenciados: espazos servidores tales coma baños, distribuidores, escaleiras, cociña, roupeiro, etc, e espazos servidos tales coma estar, comedor, dormitorios etc. Para os espazos servidores aproveitase a orientación norte do terreo (a menos soleada), mentres que para os espazos servidos utilízase a orientación sur. Esta dobre función exprésase exterior e interiormente, establecendo dous colectores diferenciados pola súa dimensión e disposición, intentando expresar orgánicamente as diferentes funcións da vivenda. A cubrición resólvese en tódolos casos cunha cuberta plana invertida con protección de canto rodado.

cc2
cc3