BIOCLIMÁTICA, A IMPORTANCIA DA INERCIA TÉRMICA

●DESCRICIÓN/CONCEPTOS BÁSICOS.  Unha tarde fría de inverno, cando chegamos a nosa casa e acendemos a calefacción, pasa un tempo ata que a temperatura comeza a ser agradable. Pola contra, cando a apagamos pola noite, a temperatura non baixa inmediatamente, senón que o fai...
By :
Comments : 0

SISTEMAS CONSTRUTIVOS EFICIENTES: FACHADA TRANSVENTILADA.

Este sistema construtivo comenzou empregándose en grandes edificacións, pero na actualidade xa se utiliza bastante habitualmente en construcións máis domésticas, como por exemplo nas vivendas unifamiliares. A súa característica fundamental é que permite a circulación de aire a...
By :
Comments : 0

SISTEMAS CONSTRUTIVOS EFICIENTES: FACHADA “SATE”

O sistema “SATE” para fachadas (Sistema de Illamento Térmico Exterior) é unha solución construtiva, cada vez máis utilizada, estudada para revestir as edificacións cunha envolvente continua e illante que incorpora un acabado definitivo impermeable e transpirable, e que permite...
By :
Comments : 2

BIOCLIMÁTICA, O MOVEMENTO DO SOL

O sol é a principal fonte de enerxía da que depende o deseño bioclimático, polo tanto convén ter unha idea clara de como é o seu movemento e posición nas distintas estacións do ano. Particularizando na situación xeográfica na que se encontra Galicia, hai dous días ó ano (22 de...
By :
Comments : 0

CADA PROXECTO É UNHA NOVA HISTORIA PARA COMPARTIRMOS

Iniciamos outra etapa cunha páxina anovada realizada sobre un xestor máis avanzado e dinámico, incluíndo proxectos recentes e algúns máis antigos, integrada con redes sociais e con sección de Blog na que poderedes interactuar, deixar comentarios, suxestións, etc e que...
By :
Comments : 0