Xosé Ramón Garrido Davila

ARQUITECTO pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña en decembro de 1994 na especialidade de EDIFICACIÓN.

Colexiado no COLEXIO Oficial de Arquitectos de Galicia, Delegación de Vigo co número 2002.

EQUIPO TÉCNICO DE COLABORADORES

Fernando Garrido Davila. Arquitecto Técnico.
Dolores Tobio Sueiro, Arquitecta.
Pablo Otero Novoa, Arquitecto.
Pablo Rodríguez Seoane, Arquitecto Técnico.
Marta Cid González, Arquitecta Técnica.
Iván Martínez Ferreira, Arquitecto Técnico.
Camilo Garrido Álvarez, Arquitecto Técnico.
  • Edificación de baixo consumo enerxético en obra nova e rehabilitación
  • Técnicas Construtivas para unha Arquitectura Sostible
  • A Madeira na Construción
  • Recuperación e Conservación da Madeira en Rehabilitación
  • Aula de Renovación Urbana e Rehabilitación
  • Curso Intensivo de Valoracións Inmobiliarias e Taxacións de Garantía
  • Curso Superior de Especialización de Instalacións
  • Protección da Edificación Fronte á Auga : Cubertas
  • Curso Intensivo de Valoracións Inmobiliarias e Taxacións de Garantía
  • Curso Práctico de Manexo do Programa de Cálculo de Estruturas Cypecad
  • Deseño Asistido Por Ordenador, Máster en Autocad
  • Curso 3D Studio Max
  • Curso Iluminación
 • OBRA NOVA:

  CONCELLO DE VIGO.

  • 56 Vivendas unifamiliares.
  • 1 Edificación para Maquinaria de Telecomunicacións

  CONCELLO DE PONTEVEDRA.

  • 1 Vivenda unifamiliar.

  CONCELLO DE MOS.

  • 2 Vivendas Unifamiliares.

  CONCELLO DE GONDOMAR.

  • 2 Vivendas Unifamiliares.

  CONCELLO DO PORRIÑO.

  • 1 Vivenda Unifamiliar.

  CONCELLO DE ARNIOIA (OURENSE).

  • 1 Vivenda Unifamiliar.

  CONCELLO DA CORUÑA.

  • Piscinas descubertas e áreas de ocio para a Deputación Provincial da Coruña (Proxecto Básico e de Execución).

  REHABILITACIÓN / AMPLIACIÓN:

  CONCELLO DE VIGO.

  • Rehabilitación/Ampliación de 13 Vivendas unifamiliares.
  • Rehabilitación/Ampliación de Edificio de Vivendas

  CONCELLO DE REDONDELA.

  • Ampliación de Edificio de Vivendas (2 plantas).
  • Reforma de Edificio de Vivendas.

  CONCELLO DE GONDOMAR.

  • Reforma de nave industrial.
  • Rehabilitación de vivienda unifamiliar.

  CONCELLO DE SOUTOMAIOR.

  • Rehabilitación/Ampliación de Vivenda Unifamiliar.

  DEMOLICIÓN:

  CONCELLO DE VIGO

  • 3 Demolicións de Vivendas Unifamiliares.

  CONCELLO DE NIGRÁN

  • 1 Demolición de Vivenda Unifamiliar.

  ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE EDIFICACIÓNS EXISTENTES:

  CONCELLO DE VIGO

  • 2 Cafeterías.
  • 1 Parafarmacia.
  • 1 Nave Industrial.
  • 1 Local de Venda de Produtos Agropecuarios.

  CONCELLO DE NIGRÁN

  • Concesionario de Motocicletas.
  • Centro de Estética.

  PROXECTOS DE PLANEAMIENTO:

  CONCELLO DE VIGO

  • Plan Especial de Mellora do Núcleo (PEMN 03 26 ESPARRAMÁN) do núcleo de Esparramán pertenecente á Parroquia de Bembrive (VIGO), encargado polo Concello de Vigo (aprobado definitivamente).
  • Avance de Plan de Actuación Urbanística (PAU III BARROCAS 2B) no núcleo das Barrocas pertencente á Parroquia de Valadares (VIGO), encargado pola Comunidade de Montes Mancomún de Valadares.
  • – Avance de Plan Especial de Reforma Interior (PERI 2 TELLEIRA-CASTRELOS) dos núcleos de Telleira e Campos pertencentes ás Parroquias de Castrelos e Matamá respectivamente (VIGO), encargado polo Concello de Vigo (aprobado inicialmente).

  CONCELLO DE GONDOMAR

  • Avance de Plan Especial de Mellora do Núcleo (PEMN TELLEIRO-BORREIROS) dos núcleos de Telleiro e Borreiros, encargado polo Concello de GONDOMAR .

  INFORMES PERICIAIS COMO PERITO XUDICIAL.

  INFORMES PERICIAIS COMO PERITO DE PARTE.

  TASACIÓNS PERICIAIS CONTRADICTORIAS PARA A ADMINISTRACIÓN.

  TASACIÓNS PERICIAIS DE PARTE.

  INSPECCIÓNS TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITEs).

  DITAMES DE RUÍNA.

  MEDICIÓNS TOPOGRÁFICAS.

  TÉCNICO INSPECTOR PARA A CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO.

  INFOGRAFÍA.

  • Monitor do curso de “ DELINEACIÓN CARTOGRÁFICA”, organizado polo Concello de Vigo a través dla Concellería de promoción económica e relacións coa U.E. (servizo de promoción e emprego) cunha duración de 250 horas.
  • Monitor de tres cursos de “INICIACIÓN Ó AUTOCAD R14”, organizado polo CVCV (Centro Cultural e Veciñal de Valadares) de 40 horas c/u.
  • Monitor de 4 cursos de “INTERPRETACIÓN DE PLANOS NA CONSTRUCIÓN” organizado polo FORGA cunha duración de 80 horas c/u.
  • Monitor de teoría de 1 curso de “YESISTA”, dirixido a inmigrantes e organizado pola FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN de 100 horas de duración.
  • Monitor de 1 curso de “INTERPRETACIÓN DE PLANOS” dirixdo a traballadores/as de empresas promotoras e organizado pola Asociación de Promotores Inmobiliarios (APROIN) de 20 horas de duración.
  • Monitor de 1 curso de “INICIACIÓN Ó AUTOCAD”, dirixido a empregados e organizado pola FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN de 40 horas de duración.