SISTEMAS CONSTRUTIVOS EFICIENTES: FACHADA “SATE”

O sistema “SATE” para fachadas (Sistema de Illamento Térmico Exterior) é unha solución construtiva, cada vez máis utilizada, estudada para revestir as edificacións cunha envolvente continua e illante que incorpora un acabado definitivo impermeable e transpirable, e que permite...
By :
Comments : 2