AMPLIACIÓN

TIPOLOXÍA / Reforma / Ampliación Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Vigo (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL /

A 255,60 m² | B 234,00 m² | C 234,00 m² | D 233,80 m²

SUPERFICIE CONSTR. /

A 307,70 m² | B 280,80 m² | C 282,10 m² | D 285,50 m²

Calificación enerxética/Pendente de estudo

DESCRICIÓN

O terreo ten forma trapezoidal, co acceso principal situado na orientación leste, e unha suave pendente descendente segundo un eixo Norleste/Suroeste. A súa superficie permite un aproveitamento para 4 vivendas unifamiliares en réxime de condominio, todas elas compostas por planta soto, planta baixa e planta primeira. 3 das vivendas serán practicamente idénticas, cunhas leves variacións a nivel da planta soto, e a cuarta será diferente de cara á conseguir un mellor aproveitamente dos espazos libres.

O acceso ás plantas soto (destinadas maioritariamente a garaxes) realízase a través dunha rampla/vial común intermedio que distrubúe ás catro entradas de aparcamento das respectivas vivendas.