NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / 2 Vivendas unifamiliares pareadas

SITUACIÓN / Beade, Vigo

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL / VIVENDA A-B/153´90 m²-170´40 m²

TOTAL / 481´50 m²

SUPERFICIE CONS./ VIVENDA A-B184´00 m²-202´40 m²

TOTAL / 557´10 m²

  

DESCRICIÓN

Este proxecto estivo moi condicionado pola forma do terreo, que obrigou a unha configuración extremadamente alongada da edificación, dada a súa excasa anchura. Buscouse enfatizar o volume prismático resultante cunha cuberta inclinada dunha soa vertente en sentido lonxitudinal, pero ó mesmo tempo alixeiralo cunha diferenciación clara de materiais. Ó sur situáronse os dormitorios, cociñas, salas de estar, etc, con ocos de dimensións xenerosas protexidos da incidencia solar con “brise soleil”, e ó norte (con ocos de menor tamaño) os baños, escaleiras, distribucións, etc.