NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Vigo (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL / 239,60 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 285,40 m²

Calificación enerxética/Pendente de estudo

DESCRICIÓN

Trátase dunha vivenda unifamiliar composta por planta soto para ximnasio, instalacións e almacén, planta baixa con cociña/comedor/estar, despacho e baño, e planta primeira con dous dormitorios e dous baños.

A maior parte da superficie da edificación proxectada desenvólvese en planta baixa, deste xeito, a notable diferenza volumétrica entre a planta baixa e a planta alta, provoca premeditadamente unha sinxela descomposición volumétrica escalonada do conxunto, que busca unha mellor adaptación ó terreo e suaviza a transición coas parcelas colindantes e a vía pública.