casa_sa

NOVA CONSTRUCCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Cabral, Vigo (Pontevedra)

PROMOTOR /
Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL / 289´15 m²

SUPERFICIE CONST. / 344´40m²

DESCRICIÓN

Vivenda unifamiliar situada nun terreo cunha pendente bastante pronunciada, na que tódalas estancias (agás baños, despensa, etc) está orientadas ó sur, na procura das mellores condicións bioclimáticas. Exteriormente presenta dous volumes diferenciados pola súa altura, con cubertas inclinadas que acompañan a pendente natural do terreo.

casa_sa2

casa_sa3