NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Vigo (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En construción

SUPERFICIE ÚTIL / 537,50 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 625,30 m²

Consumo de Enerxía Primaria non Renovable/A

Consumo de Enerxía Emisións de Dióxido de Carbono/A

DESCRICIÓN

A vivenda conta cunha única planta sobre rasante e outra semisoterrada, cunha disposición liñal e unha cuberta suavemente inclinada cunha única vertente, practicamente paralela a pendente natural do terreo. Con esta implantación preténdese alterar mínimamente as condicións do contorno, así como adaptarnos á forma, dimensións, orientacións e topografía da parcela. A utilización dunha cuberta cunha inclinación moi suave resulta, ó noso entender, fundamental no proxecto, pois acompañamos a pendente natural do terreo.