REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN

TIPOLOXÍA / Reforma / Ampliación Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Chantada (Lugo)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En construción

SUPERFICIE ÚTIL / 242,60 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 322,20 m²

Consumo de Enerxía Primaria non Renovable/ A

Consumo de Enerxía Emisións de Dióxido de Carbono/ A

DESCRICIÓN

A vivenda que se reforma e amplia está situada nun núcleo tradicional, no contorno do denominado <Camiño de Inverno>, cun grao de consolidación medio/baixo, no que as edificacións contan, na maior parte dos casos, con máis de 100 anos de antigüídade.

Tralas obras de reforma e ampliación, a edificación adaptarase ás necesidades e requirimentos dos seus novos habitantes, conservando o carácter tradicional preexistente e as regras comúns de composición das construcións tradicionais do asentamento, pero empregando un estilo arquitectónico contemporáneo.