AMPLIACIÓN

TIPOLOXÍA / Ampliación vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Amoeiro (Ourense)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En construción

SUPERFICIE ÚTIL / 241,45 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 269,70 m²

Consumo de Enerxía Primaria non Renovable/ C

Consumo de Enerxía Emisións de Dióxido de Carbono/ D

DESCRICIÓN

Os novos propietarios da edifcación teñen unhas novas necesidades, non previstas inicialmente, que conlevan unha ampliación do programa básico da vivienda, que se centra fundamentalmente na planta baixa, con aproveitamento para terraza transitable en planta primeira.

Deste xeito, proxéctase una ampliación cara ó leste , na que se situan dous dormitorios, un cuarto disponible/lavandería/rocho, un distribuidor e un pequeno patio que o ilumina e ventila. Ó mesmo tempo, tamén se proxecta unha pérgola metálica para xenerar un porche na saída do salón comedor da vivienda preexistente.

A ampliación resólvese con cuberta plana transitable para adaptarse mellor á configuración preexistente.

Coas obras de ampliación aproveitarase tamén para modificar lixeiramente a distribución da cocina, eliminando a tabique que a separaba de un cuarto destinado a lavandería/tendal (agora situado na zona da ampliación) xenerándose así un único espazo de maior amplitude.