OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NOVA CONSTRUCCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / A Garrida,Valadares, Vigo

PROMOTOR / Privado

ESTADO / Finalizado

SUPERFICIE ÚTIL / 217´90 m²

SUPERFICIE CONST. / 253´80 m²

DESCRIPCIÓN

O terreo no que se sitúa esta vivenda unifamiliar está condicionado por unha importante cesión para un vial previsto no Planeamento Municipal de Vigo, que xenera unha parcela en forma de media lúa e de excasa anchura. A edificación, mediante a súa forma, distribución, ocos e volumetría, adáptase a estas circunstancias.

cr2

cr3