NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Gondomar (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL / 451´50 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 519´70 m²

DESCRICIÓN

A vivenda desenvólvese na súa totalidade en planta baixa cunha piscina exterior. Na planta soto sitúanse o garaxe, instalacións, lavandería, etc, anexas á vivenda, e unha zona de almacén de máis de 100 m² para a actividade profesional dun dos propietarios, con funcionamento totalmente independente da propia vivenda.

Tendo en conta as orientacións e as vistas á hora de configurar os diferentes espazos, o proxecto resolveuse de xeito orgánico, é dicir, organizando as partes da construción en consonancia co conxunto da obra, e esta co contorno.

O resultado foi unha construción en forma de “U” aberta cara á piscina e as vistas, para disfrute de tódolos espazos interiores. A zona de estar/comedor toma máis relevancia no conxunto grazas a contar cunha maior altura interior, que, ó mesmo tempo, permite diferenciar un volume no exterior fragmentando a cuberta plana.