NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Vigo (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL / 242,10 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 274,30 m²

Calificación enerxética/Pendente de estudo

DESCRICIÓN

A edificación sitúase na zona máis elevada posible dun terreo con acusada pendente, cunha disposición que busca adaptarse á rasante natural do terreo, sen modificala substancialmente. Conta con dúas plantas para vivenda e unha piscina exterior. A maior parte da superficie desenvólvese en planta primeira, á que se accede dende a vía pública a través dunha zona cuberta de aparcamento que forma parte da vivenda. A planta baixa desenvólvese semisoterrada, aproveitando a pendente natural do terreo e xerando un porche no que se sitúa unha piscina exterior. Os diferentes materiais empregados en fachada (revestimento branco e táboas de madeira na planta primeira, e acabado granítico en planta baixa) contribúen a enfatizar estes aspectos e tratan de achegar maior lixeireza á volumetría.