NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Redondela (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En construción

SUPERFICIE ÚTIL / 185,70 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 211,90 m²

Consumo de Enerxía Primaria non Renovable/B

Consumo de Enerxía Emisións de Dióxido de Carbono/B

DESCRICIÓN

A vivenda desenvólvese en planta baixa a dous niveis para adaptarse á pendente natural do terreo. No nivel máis baixo resólvese a zona de día, con cociña e estar/comedor, reservando o segundo nivel para a zona de noite, con 3 dormitorios e 2 baños. Na planta soto sitúase o garaxe, almacén e cuarto de instalacións.
.