casa_D1

NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / A Garrida, Valadares, Vigo

PROMOTOR / Privado

ESTADO / Finalizada

SUPERFICIE ÚTIL / 213´30 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 254´65 m²

DESCRICIÓN

Esta vivenda unifamiliar de dimensións contidas, que se volca sobre se mesma en forma de L, está formada por dous volumes de distinta altura: No máis baixo (máis en contacto co terreo) está a zona de día (sala, cociña, comedor, etc) e no máis alto, a zona de noite (dormitorios, despacho, etc). Na planta semisoto están o garaxe, o almacén e as instalacións.

A edificación conta cunha elevada eficiencia enerxética, grazas a un coidado estudo do soleamento, e ó emprego de enerxía renovable para calefacción e auga quente sanitaria, cunha caldeira de biomasa alimentada por pellets.

casa_D02casa_D03

casa_D4