NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Vigo (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL / 213,50 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 247,80 m²

Calificación enerxética/Pendente de estudo

DESCRICIÓN

A edificación sitúase na zona máis próxima ó viario de acceso, na orientación oeste. O terreo é practicamente chairo, cunha suave pendente descendente segundo un eixo leste/oeste. Ten relación con outras 5 vivendas situadas aproximadamente nesa mesma cota. Conta con dúas plantas sobre rasante, a baixa de moita maior dimensión, destinadas na súa totalidade a vivenda, porches e prazas de aparcamento. Organízase en forma de orientada ó suroeste, e volcada a unha zona de esparcemento con piscina exterior.