cjose1

NOVA CONSTRUCCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Estrada de Valadares, Vigo

PROMOTOR / Privado

ESTADO / Finalizado

SUPERFICIE ÚTIL / 168´35 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 198´15 m²

DESCRIPCIÓN
A orientación do terreo prevalece sobre o resto dos condicionantes: vistas, topografía, forma, etc. O proxecto desenvólvese en tres volumes claramente diferenciados que manifestan a relación co soleamento a través da disposición das cubertas, ocos, etc.
Un volume principal , que recolle os dormitorios e servizos, ábrese á luz do Leste; outro máis baixo, que contén o salón a cociña e comedor, faino cara o Sur e o Oeste. Por último, e integrado na zona Norte da vivenda, estan o garaxe e os diferentes anexos para instalacións, lavado, etc, en este caso con cuberta plana.
Interiormente, un espazo a dobre altura na zona do salón permite o paso dunha escaleira, ó mesmo tempo que interrelaciona as dúas plantas da vivenda.

cjose2
cjose3