BIOCLIMÁTICA, O MOVEMENTO DO SOL

O sol é a principal fonte de enerxía da que depende o deseño bioclimático, polo tanto convén ter unha idea clara de como é o seu movemento e posición nas distintas estacións do ano. Particularizando na situación xeográfica na que se encontra Galicia, hai dous días ó ano (22 de...
By :
Comments : 0