NOVA CONSTRUCIÓN

TIPOLOXÍA / Vivenda Unifamiliar

SITUACIÓN / Valga (Pontevedra)

PROMOTOR / Privado

ESTADO / En proxecto

SUPERFICIE ÚTIL / 302´25 m²

SUPERFICIE CONSTR. / 350´00 m²

DESCRICIÓN

A edificación sitúase na zona máis elevada dun terreo con suave pendente e situado a unha cota superior con respecto á estrada á que da fronte. Conta cunha única planta sobre rasante, destinada na súa totalidade a vivenda e unha planta soto para garaxe, instalacións, rocho, etc., que aproveita parte do desnivel existente entre o terreo e a vía pública. A planta desenvólvese en forma de , cun cambio de altura (a nivel de cuberta) na zona do salón/cociña/comedor, xerando unha sinxela descomposición volumétrica escalonada que busca unha mellor adaptación ó terreo.

Coa súa disposición preténdese alterar mínimamente as condicións do contorno, na busca dunha mellor adaptación á forma, escala, topografía e orientacións da parcela, empregando un estilo arquitectónico contemporáneo. Os diferentes materiais empregados en fachada (granito e táboas de madeira) contribúen a enfatizar estes aspectos e tratan de achegar ainda maior lixeireza á volumetría.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.